فوری/

اخوان المسلمین همه پرسی قانون اساسی مصر را تحریم کرد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های خارجی از تحریم همه پرسی قانون اساسی مصر از سوی اخوان المسلمین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که گروه اخوان المسلمین همه پرسی در قانون اساسی مصر را تحریم کرد.

همه پرسی درباره قانون اساسی جدید مصر که از سوی کمیته "50" تدوین شد قرار است 14 و 15 ژانویه (24 و 25 دی) در معرض همه پرسی قرار گیرد.