مدرنترین پهپادها درشدیدترین سال تحریم ساخته شد/

همه پهپاد های ایران؛ از ابابیل دفاع مقدس تا فطرس فرشته نگهبان مرزها