در تماس تلفنی ظریف با کری و اشتون مطرح شد؛

اعلام نارضایتی ایران از اقدامات اخیر آمریکا

سیاست خارجی

پیرو تحولات اخیر در زمینه اجرای اقدام مشترک، وزیر خارجه آمریکا با ظریف تماس تلفنی داشته و وزیر امور خارجه کشورمان مراتب نارضایتی ایران را اعلام کرده است.

وزارت امور خارجه با انتشار اطلاعیه‌ای تماس تلفنی دکتر محمدجواد ظریف با جان کری وکاترین اشتون را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل دیپلماسی رسانه‌یی وزارت امور خارجه درباره تماس تلفنی وزیر امور خارجه آمریکا با محمد جوادظریف، وزیر خارجه کشورمان اعلام کرد: پیرو تحولات اخیر در زمینه اجرای اقدام مشترک، وزیر خارجه آمریکا با ظریف تماس تلفنی داشته و وزیر امور خارجه کشورمان مراتب نارضایتی ایران را اعلام کرده است.

در این اطلاعیه آمده است ظریف در همین زمینه با اشتون تبادل نظر کرده است.

کد N17242