انتقاد فابیوس از دیپلماسی آمریکا

تسنیم نوشت:

ˈلوران فابیوسˈ وزیر امورخارجه فرانسه درکنفرانس بین المللیˈسیاست جهانی درˈموناکوˈ گفت: آمریکا تاکنون بابت حضور بی رویه اش درهمه جا به شدت مورد انتقاد قرارداشت اما امروز به خاطرعدم حضور کافی درهمه جا هدف انتقاد قرار گرفته است.
روزنامه ˈوال استریت ژورنالˈ روز دوشنبه نوشت: در این کنفرانس که با حضور جمعی از سیاستمداران و اندیشمندانی از سراسر جهان تشکیل شده بود، وزیرخارجه فرانسه روز گذشته در سخنانی ضمن انتقاد از رویکردهای سیاست خارجی دولت اوباما در مقام دفاع از آن نیز بر آمد.

فابیوس افزود: امروز ما در یک جهان ˈهیچ قطبیˈ و یا یک قطبی زندگی می کنیم و هیچ قدرتی به تنهایی و یا حتی مجموعه ای از قدرت ها هم هرگز قادر به حل همه مشکلات جهان نیستند.

وی ادامه داد:مشخص است که اوباما قصد ورود به یک درگیری نظامی دیگر در خاورمیانه را ندارد اما این غیبت، یک خلاء قدرت ایجاد کرده و به روسیه اجازه داده است به صحنه جهانی باز گردد، ضمن آنکه فرانسه را هم تشویق کرده است در آفریقای مرکزی، لیبی و مالی مداخله کند.

49261

کد N16901