باهنر مطرح کرد: دفاع از نمایندگان برای دریافت کارت هدیه/تقسیم کار برای انتقاد از ظریف

ایسنا نوشت:

محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس گفت: یکی از اهداف اختصاص یارانه به مردم، رعایت عدالت اجتماعی در پراخت یارانه ها بود تا خانواده ها بتوانند از این یارانه ها استفاده کنند، در گذشته این تصور وجود داشت که هر کسی مثلا تعداد ماشین بیشتری دارد، عملا از یارانه در انحای مختلف بیشتر استفاده می کند.

اهم سخنان نایب رئیس مجلس در گفت و گو با ایسنا در ادامه می آید:

/27295

 

کد N16568