تغییرات کلی در کابینه مرکل/

اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان شد/اولین وزیر دفاع زن تاریخ ژرمن ها