دستور کار معاون وزیر خارجه در بغداد/

پیگیری حادثه تروریستی اخیر در عراق و دیدار با مقامات عراقی

سیاست خارجی

معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه امروز در بغداد با مقامات عراقی دیدار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و افریقای وزیر امور خارجه امروز در بغداد با مقامات عراقی دیدار می کند.

پیگیری حادثه تروریستی اخیر در عراق که منجر به شهادت و مجروحیت تعدادی از تکنیسین های ایرانی در استان دیالی شد از اهداف سفر معاون وزیر خارجه است.

تسریع در اجرای توافقات دوجانبه و ابعاد راهبردی روابط تهران و بغداد در این سفر مورد توجه است .

امیرعبدالهیان در خصوص روابط ایران و عراق اظهار داشت: ایران هرگز اجازه نخواهد داد که تروریست های تکفیری در مسیر روابط راهبردی دو کشور قرار گیرند.