"قامت سیاسی" در حافظه رجال ایرانی

سیاسی

درمیان دولتمردان و صاحبان مقام و مسئولیت همیشه افرادی بوده اند که روزگاری در کسوتی و روزگاری دیگر در جایگاهی جدید و بالاتر قرار گرفتند اما این بالایی و برتری و ارتقا همیشه با ملزومات خویش همراه نبوده است.

در ساحت سیاست ایرانی، شخصیت سیاسی مجموعه ای از رفتارها و کارکردها و ارتباطات را همواره با خود دارد و در صورت یافتن جایگاه جدید این ویژگی های مرسوم معمول نیز با وی حرکت خواهد کرد چرا که طبیعت انسانی چنین است که افراد در گذر زمان از داشته های خود بهره گیری می کنند.

این روال جاری درحالی است که درعرصه سیاست افراد می بایست در آوردگاههای مختلف تفاوتهایی نه تنها کوچک بلکه مهم و تاثیر گذار را به رسم سیاستمداری به نمایش گذارند زیرا که حوزه سیاست ملغمه ای از رفتار ، گفتار، دستور و نوآوری است که در آن تدبیر نیز رخ نمایان می سازد.

آنچه شاید در رجال سیاسی ایرانی نمود دارد حرکت خطی است که ازنقطه ای به نقطه دیگر در حال حرکت هستند ولی نیاز امروز سیاست ورزی حرکت سینوسی است که افراد بتوانند در تلاطمات این عرصه بسیار پر فراز و نشیب امور را مدیریت نمایند.

از سوی دیگر ارتقا در جایگاههای سیاسی که بنا بر اقتضائات و تحولات رخ می دهد می بایست نمود رویش درعرصه سیاست باشد و درچنین فضایی سیاسیون قادرند تا موضوع " قامت سیاسی" را در ادبیات هر کشوری تعریف و تببین نمایند چرا که تا مقامات به باور و درک قامت خود درعرصه سیاست نرسند همچنان به عادات و رفتارهای گذشته خود تمایل و ارادت بیشتری نشان می دهند که این خلاف فضای ادبیات قامت سیاسی است.

از سوی دیگر به نطر می رسد انچه امروز جوامع بدانها توجه بیشتری نشان می دهند درک مقامات از جایگاههای جدید و افزون متغیرهای کیفی به این رده ها و مناصب از ظرفیت های فردی برای خدمت به دیگران است چرا که قامت سیاسی افراد در چنین شرایطی زبدگی و ورزیدگی آنها را نمایان خواهد ساخت و نشان می دهد که این افراد بی جهت مناصب و پست های جدید را بر عهده نگرفتند.

از سوی دیگر ضرورت فهم قامت سیاسی ایجاب می کند تا افراد مسئول در یک پروسه کنش و واکنشی هم به جایگاه جدید در سایه تدبیر و هوشمندی هویتی تازه بخشند و هم به نسل های بعدی بیاموزند که فرصت های جدید در اختیار مسئولان باید زمینه ای باشد تا جهش اجتماعی و سیاسی در سایه تفکر تعالی بخش صورت گیرد.

این مطلب در حالی به نگارش درامده که هر روز در جایگاه های سیاسی و حتی غیرسیاسی درعرصه مدیریت کلان جامعه تغییراتی صورت می گیرد ولی برخی افراد مسئول همچنان در فکر تکرار مدیریت پیشین خود و تجربه اندوزی از رفتارها و روند های قبلی هستند و این درحالی است که نیاز جامعه امروزی به نخبگی و گام نهادن در شرایط اینده با برنامه و حساب و کتاب لازم است.

 

کد N16228