برگزاری بزرگداشت ماندلا در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات/ تغییر ریاست شورا از جلسه آینده

احزاب و تشکلها

رئیس دوره ای شورای هماهنگی اصلاحات با اعلام این خبرکه رياست دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ازجلسه آينده به عهده خانه كارگر خواهد بود، گفت: درپی درگذشت ماندلا مقررشد تا احزاب و گروه هاي عضو در صورت امكان جلسات بزرگداشتي براي آن اسطوره مقاومت برگزار کنند.

حسین کمالی رییس  دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نشست روز گذشته این شورا گفت: جلسه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات عصردیروز با حضور اكثريت اعضا برگزار شد، دراين جلسه ضمن بررسي آخرين اخبار و رويدادهاي سیاسي و اقتصادي كشوردرخصوص درگذشت نلسون ماندلا رهبرفقيد آفريقاي جنوبي و لزوم گراميداشت ارزش هاي اخلاقي و سياسي وي بحث و گفتگو صورت گرفت و مقررشد تا احزاب و گروه هاي عضو در صورت امكان جلسات بزرگداشتي براي آن اسطوره مقاومت برگزار نمايند.

وی افزود: در اين جلسه همچنين موضوع بازداشت شدگان وزندانيان سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه با ارايه گزارشي از سوي چند تن از خانواده هاي آنان موضوع به كميته سياسي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ارجاع و نيز مقرر شد تا پس از بحث و بررسي جامع و كامل گزارش آن به مسئولان ذيربط منعكس شود.

کمالی ادامه داد: شوراي هماهنگي همچنين از اعضاي كميته هاي داخلي خود خواست تا اولين جلسات كميته ها را دردور جديد به رياست سني هركميته تشكيل وانتخابات داخلي كميته ها برگزارو نتيجه را به جلسه شوراي هماهنگي گزارش نمايند.

وی در پایان خبر داد که رياست دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ازجلسه آينده براساس آيين نامه شورا به عهده خانه كارگر جمهوري اسلامي خواهد بود.