پاپ فرانسیس: مارکسیست نیستم

مسیحیت,پاپ فرانسیس اول,اروپا

همشهری آنلاین: پاپ فرانسیس اول رهبر کاتولیک های جهان در پاسخ به انتقادهای محافظه کاران افراطی آمریکا پس از انتقاد شدید او از لیبرالیسم بی حد و مرز گفت مارکسیست های زیادی را می شناسد که افراد بسیار خوبی هستند اما او کمونیست نیست .

جهان > اروپا- همشهری آنلاین:
پاپ فرانسیس اول رهبر کاتولیک های جهان در پاسخ به انتقادهای محافظه کاران افراطی آمریکا پس از انتقاد شدید او از لیبرالیسم بی حد و مرز گفت مارکسیست های زیادی را می شناسد که افراد بسیار خوبی هستند اما او کمونیست نیست .

به گزارش واحد مرکزی خبر، رهبر مذهبی کاتولیک های جهان در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی استامپا که یکشنبه منتشر شد اعلام کرد :« ایدئولوژی مارکسیست اشتباه است. اما من در زندگی با مارکسیست های زیادی برخورد داشته ام که افراد بسیار خوبی بوده اند اما من از آنها نرنجیده ام.»

وی گفت مخالفت او با نابرابری های ناشی از نظام اقتصادی جهان کنونی نوعی بررسی کارشناسی نیست بلکه در چارچوب نظریه اجتماعی کلیسای کاتولیک جهای می گیرد. پاپ فرانسیس اول گفت:« مخالفت من با این نظام اقتصادی از من کمونیست نمی سازد.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه از رم ، پاپ که به مدافع فقرا شهرت یافته است در بیانیه ای که اواخر نوامبر منتشر شد به شدت اقتصاد بازار را که مردم زیادی را به حاشیه می راند، محکوم کرد.

راش لیمباف مجری یک رادیو پرشنوده محافظه کاران آمریکایی این بیانیه را « مارکسیسم محض» خواند.

جاناتان موزلی از اعضای حزب محافظه کار تی پارتی نیز گفت بهتر است تصریح شود که « مسیح یک کاپیتالیست بود که مسئولیت شخصی را توصیه می کند و سوسیالیست نبود.»

استوارت وارنی یکی دیگر از مفسران تلویزیون محافظه کار فاکس که پیرو کلیسای انگلیس است نیز پاپ را طرفدار نظریه « نئو سوسیالیسم» خواند.