تحلیلگر آمریکایی:

موضوع هسته ای ایران فقط یک مسئله انحرافی است

ایران در جهان

یک تحلیلگر آمریکایی با اشاره به تن ندادن قدرت های بزرگ به خلع سلاح هسته ای، طرح خطر ایران هسته ای را تلاش قدرت های بزرگ برای انحراف افکار عمومی می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رابرت کوهلر تحلیلگر آمریکایی با انتشار مطلبی در رسانه آمریکایی بالتیمور سان با انتقاد از تن ندادن قدرت های بزرگ هسته ای جهان به خلع سلاح با وجود امضاء پیمان خلع سلاح هسته ای ،پرداختن به خطر بالقوه ایران هسته ای را نکته ای برای انحراف افکار عمومی خواند.

این تحلیلگر آمریکایی می نویسد، تردیدی نیست که دست یافتن به توافق هسته ای با ایران به نفع امنیت جهانی است ، اما آنچه که به آن اشاره ای نمی شود و در خبرهای جهان خبری از آن نیست موضوع خلع سلاح هسته ای است ، امری که درباره آن سکوت شده و صحبتی درباره آن نمی شود.

نویسنده با اشاره به مقاله کیت هاتسون که چندی پیش در گاردین به چاپ رسیده است به نقل از او می نویسد: پیمان عدم تکثیر سلاح های هسته ای که در سال 1970 توسط قدرت های بزرگ جهانی به امضاء رسیده است بیشتر از این بود که صرفا حق کشورهای دیگر برای دستیابی به این سلاح ها را منکر شود، بر اساس این قرار داد کشورهای دارنده این سلاح ها هم در قبال صرف نظر کردن دیگر کشورها از این حقشان باید خودشان را خلع سلاح کنند. اما این مسئله 40 سال است که از سوی آنها به فراموشی سپرده شده و این کشورها فقط سعی می کنند نقش پلیس بین المللی را بازی کنند در حالیکه خودشان در تضاد گسترده با مقررات جهانی به سر می برند.

نویسنده در ادامه با اشاره به آثار ویرانگر سلاح های هسته ای موجود در زراد خانه های قدرت های جهانی که می تواند کره زمین و حیات بشری را به نابودی بکشاند می نویسد: مسئله ایران و توان هسته ای بالقوه آن در جهان پر از سلاح های هسته ای صرفا یک نکته انحرافی بیش نیست و تاریخ ما نشان داده کشورهایی که دارای این سلاح ها هستند بسیار جسورانه تر از کشورهایی که آنها را ندارند عمل کرده اند.

این تحلیلگر آمریکایی در پایان می نویسد: سوال این است حالا چه قدرتی باید آمریکا ، روسیه ، فرانسه ، انگلیس ، اسرائیل، چین ، هند ، پاکستان و کره شمالی را مجبور کند تا با عزمی ثابت به سوی خلع سلاح هسته ای گام بردارند؟ آیا حتی می توان تصور این را هم داشت؟