سخنگوی سازمان انرژی اتمی: مقامات آژانس از بازدید کارخانه آب سنگین اراک راضی هستند

سازمان انرژی اتمی , بازدید بازرسان آژانس , آب سنگین اراک

رضایت از بازدید؛ عبارتی است که سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین اراک بیان کرده است.

ایران و آژانس 20 آبان ماه یک تفاهم نامه برای ابهام زدایی از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ا مضا کردند. تفاهم نامه ای که منجز به توافق درباره بازدید از کارخانه آب سنگین اراک و معدن گلچین شد.


کارخانه آب سنگین اراک و معدن گچین بندرعباس از جمله مکان هایی بوده است که سازمان انرژی اتمی با اجازه شورای عالی امنیت ملی اجازه پیدا کرده درخواست بازرسان آژانس درباره بازدید از آنها را اجابت کند.

آن طور که بهروز کمالوندی به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی از« بازدید از کارخانه آب سنگین اراک راضی هستند» و بازدید از معدن گچین هم به احتمال زیاد در« آینده نزدیک» انجام می شود.


بازدید از سایت پارچین مکان دیگری است که آژانس همواره بر بازدید از آن تاکید کرده است ولی کمالوندی می گوید:« قرار نیست غیر از دو مورد اول، بازدیدی انجام شود.» سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح می کند از مفاد توافق نامه چهار مورد باقی مانده است که در واقع باید اطلاعاتی را ارایه دهیم که پاسخگوی بعضی سوال های آژانس است.


 23212


 


 


 

کد N15754