خروج ده ها عضو سوری از ائتلاف مخالفان

واحد مرکزی خبر نوشت:

دبیر کل حزب جوانان ملی سوری مخالف دولت گفت بیش از 50 نفر از اعضای ائتلاف مخالفان سوری در خارج در صورتیکه این ائتلاف به لجاجت و سرسختی خود ادامه دهد از آن جدا خواهند شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه الوطن سوریه ، ماهر مرهج گفت هم اکنون تدارکات لازم برای برگزاری کنفرانس واحد مخالفان داخل و خارج تا بیستم ماه آینده در حال تهیه شدن است و هدف از برگزاری این کنفرانس نیز یکی کردن دیدگاهها در خصوص کنفرانس ژنو2 است. وی گفت شاید نمایندگانی ازمخالفان داخل و خارج صرف نظر از ائتلاف ملی مخالف در کنفرانس ژنو2 شرکت کنند.
مرهج گفت بیش از 50 نفر از اعضای ائتلاف در حال تماس با مخالفان داخلی هستند و اگر ائتلاف به سرسختی و لجاجت خود ادامه دهد آنها آمادگی دارند از این ائتلاف جدا شوند.
ریاست ائتلاف مخالفان سوری در خارج را احمد جربا به عهده دارد.

26149

کد N15741