صادرات نفت ایران به کره جنوبی افزایش یافت

ایران در جهان

واردات نفت ایران توسط کره جنوبی در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه گذشته نسبت به ماه قبل آن (اکتبر) افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، آمار و ارقام گمرک کره جنوبی نشان می دهد که واردات نفت این کشور از ایران در ماه نوامبر 532851 تن معادل 130193 بشکه در روز بوده است که نسبت به ماه اکتبر 27.7 درصد افزایش داشته است.

واردات نفت کره جنوبی که پنجمین مصرف کننده نفت در جهان است در ماه گذشته مجموعا 10.2 میلیون تن بوده است که این میزان در ماه اکتبر 11.1 میلیون تن بوده است.