عمرو موسی:

مصر در نظر دارد دوران انتقال قدرت را در موعد از پیش تعیین شده پایان دهد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس کمیته بازنگری قانون اساسی مصر اعلام کرد این کشور قصد دارد دوران انتقال قدرت را در موعد از پیش تعیین شده پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "عمرو موسی " رئیس کمیته بازنگری قانون اساسی مصر امروز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: اصول دموکراتیک در تمام بندهای قانون اساسی دیده شده است.

وی افزود: مصر در نظر دارد دوران انتقال قدرت را در موعد از پیش تعیین شده پایان دهد و از نظارت بین المللی و محلی بر روند اجرای همه پرسی قانون اساسی استقبال می کند.

عمروموسی با اشاره به اینکه ترجیح می دهد انتخابات پارلمانی پس از انتخابات ریاست جمهوری مصر برگزار شود، افزود: البته اختیار این مسئله با کمیته بازنگری قانون اساسی نیست و ریاست جمهوری در این موضوع تصمیم می گیرد.