یک محقق آمریکایی:

قراردادی که آمریکا امضا کند از کاغذش بی‎ارزش‎تر است/ اوباما را «جدیدترین رهبر دغل باز آمریکا»