نوری المالکی:

برخی به دنبال کشاندن جوانان عراقی به سوی افراطی گری هستند

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق با اشاره به نقش موثر جوانان در توسعه این کشور از تلاش برخی در استفاده از جوانان در اقدامات تروریستی و افراطی گری انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، نوری المالکی  در سخنانی در نشست نقش جوانان در توسعه انسانی در هتل الرشید بغداد گفت: ما باید به موسسه های فرهنگی توجه ویژه ای داشته باشیم و نقش مهمی برای آنها در آینده قائل شویم، زیرا جزیره دوره افتاده از تفکر جهانی نیستیم.

نخست وزیر عراق افزود: ما ایمان داریم که سرمایه گذاری انسانی بهترین سرمایه گذاری است.جوانان سرمایه های امت و آینده آن هستند و باید از بهره برداری نادرست از جوانان جلوگیری به عمل آید.

وی اعلام کرد: برخی به دنبال استفاده از جوانان در اقدامات افراطی و طایفه گری هستند و می کوشند که جوانان را به درگیری و ورود به شبه نظامیان بکشانند.

مالکی افزود: سطح فرهنگی جوانان باید بالا برود تا آنها بتوانند با دنیا تعامل داشته باشند و از جاهلیت پرهیز کنند، زیرا ویرانگر است.جوانان نیروی محرکه  کشور هستند و باید به آنها مجال خودنمایی داده شود.