عراقچی به آلمان سفر کرد

سیاست خارجی

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان امروز عازم آلمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر ،سید عباس عراقچی ، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه به منظور سخنرانی در بنیاد کوربور امروز عازم آلمان شد.

این سفر به دعوت وزارت خارجه آلمان بوده است.