ششمین کنگره سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو آغاز شد

مجلس

هجدهمین نشست هیات رئیسه و ششمین کنگره سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو (اکوفای) دقایقی پیش با حضور رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش هجدهمین نشست هیات رئیسه و ششمین کنگره سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو (اکوفای) دقایقی پیش با حضور رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان و روسای دیوان محاسبات کشورهای عضو در هتل پارسیان آزادی آغاز شد.

اکوفای سازمان منطقه ای متشکل از دیوان محاسبات 100 کشور عضو سازمان همکاری منطقه ای اکو است که با هدف تشریک مساعی برای توسعه و همکاری جمعی در حسابرسی مشترک تشکیل شده است و ریاست دوره ای آن را دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به عهده دارد.

ریاست دوره ای اکوفای به مدت سه سال و ایران از سال 90 ریاست دوره ای اکوفای را بر عهده گرفته است.

در این نشست اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سه سال گذشته بررسی خواهد شد و ارزیابی برنامه ها ، پروژه ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی سازمان برای سه سال آینده تصویب و رئیس دوره ای جدید تعیین خواهد شد.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این نشست حضور دارد.