کریمی اصفهانی در گفت‌وگو با ایلنا:

دولت گذشته فیتیله خانه احزاب را پایین كشید

سیاست داخلی

دولت جدید در کنار بازکردن فضا برای فعالیت‌های احزاب، باید شرایط برای بازگشایی خانه احزاب و حضور تمامی گروه‌ها برای فعالیت در آن فراهم کند تا آنها بتوانند به درستی نمایندگی بخش‌های مختلف جامعه را داشته باشند.

دبیر‌كل جامعه اسلامی اصناف و بازار گفت: در دوره‌های قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد، خانه احزاب فعالیت خوبی داشت و بحق نماینده تمامی احزاب قانونی در کشور بود اما در دوره ایشان فیتیله خانه احزاب را پائین کشیدند، چرا که آن‌ها اجازه نقد را نمی‌دادند و نمی‌خواستند صدای یک صدای مخالف را داشته باشند.

احمد کریمی اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص توقعات احزاب از دولت یازدهم گفت: احزاب به عنوان نهادهایی واسطه میان مردم و حاکمیت، بخش‌هایی از جامعه را نمایندگی می‌کنند. فکر می‌کنم احزاب از دولت جدید می‌خواهند شرایط برای حضور و فعالیت احزاب فراهم بشود تا با انجام فعالیت شفاف و قانونی زمینه‌ساز مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و توسعه سیاسی کشور شوند.
دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار بازگشایی خانه احزاب را از مطالبات احزاب اعلام کرد و اظهار داشت: در دوره‌های قبل از دولت آقای احمدی‌نژاد، خانه احزاب فعالیت خوبی داشت و بحق نماینده تمامی احزاب قانونی در کشور بود اما در دوره ایشان فتیله خانه احزاب را پائین کشیدند، چرا که آن‌ها اجازه نقد را نمی‌دادند و نمی‌خواستند صدای یک صدای مخالف را داشته باشند.
وی با اشاره به قطع یارانه احزاب در زمان دولت قبل افزود: متاسفانه مقدار ناچیزی که به عنوان یارانه احزاب به گروه‌های سیاسی داده می‌شد، در زمان دولت قبل به بهانه‌های واهی مختلف برداشته شد و جالب این بود که آقای احمدی‌نژاد همین اصل را مراعات نکرد و به گروه‌هایی که نزدیک به وی بودند و مداحی ایشان را می‌کردند كمك می‌كردند.
کریمی اصفهانی ادامه داد: البته پرداخت یارانه‌های احزاب نباید موجب ایجاد رانت سیاسی و وابسته شدن گروه‌ها به دولت شود و در این پرداخت یارانه نیز باید توجهی ویژه و به خصوص داشت.
دبیر‌كل جامعه اسلامی اصناف و بازار تصریح کرد: دولت جدید در کنار باز کردن فضا برای فعالیت‌های احزاب، باید شرایط برای بازگشایی خانه احزاب و حضور تمامی گروه‌ها برای فعالیت در آن فراهم کند تا آن‌ها بتوانند به درستی نمایندگی بخش‌های مختلف جامعه را داشته باشند.

کد N15157