/تحولات اوکراین/

مک‌کین:به اعتراضات مردم اوکراین افتخار می‌کنیم!/ راسموسن:کی‌یف بدون فشار خارجی تصمیم بگیرد

کد N14901