سعید حجاریان در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا:

ریل‌گذاری دولت صحیح است/رفع حصر منتظری کار روحانی بود/هزینه کینه‌توزی را باید افزایش داد

کد N14850