درحکمی

رئیس‌جمهور سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) را منصوب کرد

دولت

نوراله زاده در دوره‌ای معاونت اعتبارات و تسهیلات صندوق را بر عهده داشته است.

رئیس جمهور طی حکمی، اصغر نوراله زاده بعنوان سرپرست صندوق مهرامام رضا(ع) منصوب شد.

به گزارش ایلنا، نوراله زاده در دوره‌ای معاونت اعتبارات و تسهیلات صندوق را بر عهده داشته است.

پیش از این مهدی حسین نژاد مدیرعامل صندوق مهرامام رضا(ع) بود.

کد N14719