ایندیپندنت:

سیاست انگلیس و آمریکا درباره سوریه کاملا شکست خورده است

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه انگلیسی از سیاست لندن در قبال بحران سوریه به شدت انتقاد کرد و آن را سیاستی کاملا شکست خورده عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با انتقاد شدید از سیاستهای مقامات این کشور در قبال سوریه، اعلام کرد: سیاست انگلیس درباره سوریه ورشکسته شده است.

بنابراین گزارش، نشانه های ورشکستگی سیاستهای انگلیس و آمریکا زمانی آشکار شد که گروه موسوم به جبهه اسلامی که مورد حمایت عربستان سعودی است به مقرهای شورای عالی نظامی ارتش آزاد یورش برد.

ایندیپندنت همچنین از بین رفتن مقبولیت ارتش آزاد و ائتلاف ملی مخالفان، فرار بسیاری از نیروهای ارتش آزاد و یا پیوستن اعضای آنها به دیگر گروهها و اقدام ترکیه در بستن مرزهای خود با گروههای مسلح حاضر در سوریه را از دیگر ع,امل شکست سیاست خارجی انگلیس و آمریکا در قبال سوریه دانسته است.