در گفتگو با مهر اعلام شد :

وزیران صنعت و کشاورزی مهمان هیئت رئیسه مجلس/ تصمیم‌گیری برای جلسه مشترک دولت و مجلس

مجلس

عضو هئیت رئیسه مجلس اظهار داشت: در جلسه این هفته هیئت رئیسه مجلس از وزیران صنعت و جهاد کشاورزی برای ارائه گزارش دعوت شده و همچنین قرار است در خصوص زمان برگزاری جلسه مشترک دولت و مجلس نیز تصمیم گیری شود.

علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از حضور وزیران صنعت معدن و جهاد کشاورزی برای ارائه گزارش در جلسه هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

وی گفت: قرار است تا هر هفته یکی از وزیران اقتصادی دولت مهمان جلسه هیئت رئیسه مجلس باشد و گزارشی از عملکرد و برنامه های خود ارائه کند.

به گزارش مهر، پیش از این نیز وزیران اقتصاد، کار و رفاه اجتماعی برنامه های خود را به هیئت رئیسه اعلام کردند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در خصوص جلسه مشترک دولت و مجلس در فصل جدید نیز گفت: یکی از دستور جلسات این هفته هیئت رئیسه مجلس بررسی و تصمیم گیری در خصوص زمان برگزاری جلسه مشترک دولت و مجلس به میزبانی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش مهر، در توافقی که میان دولت و مجلس صورت گرفته بود مقرر شد جلسات دوره‌ای با فاصله دو تا سه ماهه بین دولت و مجلس تشکیل شود که اولین جلسه مشترک در آبان ماه به میزبانی دولت برگزار شد و این بار نوبت میزبانی مجلس است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از این در خصوص جلسات مشترک دولت و مجلس گفته بود، این جلسات باعث می‌شود تا نمایندگان کمتر از وزیران سؤال کنند و اگر مسائلی هم هست دولت در جریان آن قرا بگیرد.
 
مصری با اشاره به اینکه جلسات تخصصی مشترکی هم بین دولت و مجلس برگزار شود، خاطرنشان کرد: چون این جلسات ماهیت تخصصی دارد افراد متخصص دولت و مجلس با یکدیگر دیدار کنند و اگر به جمع‌بندی رسیدند گزارش آن در صحن مجلس قرائت شود.
 
وی همچنین پیش از این خبر داده بود در جلسه هیات رئیسه با معاون پارلمانی رئیس‌جمهور مقرر شده است در موضوعات خاص از مسئولان دولت نیز دعوت شود تا در جلسه غیرعلنی و غیررسمی نسبت به ابهام به وجود آمده توضیح دهند.

خواندنی از سراسر وب