| 129045

توافق دولت و مخالفان تونسی بر سر نخست‌وزیری «مهدی جمعه»

سیاسی

انتخاب جمعه به عنوان نخست‌وزیر جدید نخستین گام توافقی است که براساس آن حزب حاكم النهضه طی هفته‌های آینده از قدرت کناره‌گیری می‌کند.

دولت و مخالفان تونسی بر سر انتخاب «مهدی جمعه» به عنوان نخست‌وزیر دولت جدید در این کشور به توافق رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دولت و مخالفان تونسی پس از هفته‌ها گفت‌و‌گو، بر سر نخست‌وزیری جمعه به توافق رسیدند.

جمعه درحال حاضر وزیر صنایع تونس است.

«حسین عباسی» رئیس اتحادیه عمومی کار تونس که برای حل بحران سیاسی در این کشور میان دولت و مخالفان میانجیگری می‌کند، پس از پایان گفت‌و‌گو‌ها به خبرنگاران گفت که دو طرف بر سر انتخاب مهدی جمعه به عنوان نخست‌وزیر جدید به توافق رسیدند.

عباسی افزود: دولت آینده باید مستقل و غیرحزبی باشد تا بتواند زمینه را برای برگزاری انتخابات عمومی فراهم کند.

بنابر این گزارش، انتخاب جمعه به عنوان نخست‌وزیر جدید نخستین گام توافقی است که براساس آن حزب حاكم النهضه طی هفته‌های آینده از قدرت کناره گیری می‌کند.

کد N14512