کوهکن در گفت‌وگو با ایلنا:

خانه احزاب باید فعال شود

سیاست داخلی

چنانچه خانه احزاب با مشارکت همه احزابی که قانونی هستند فعال شود زمینه برای همگرایی قانونی و تعامل بین احزاب فراهم خواهد شد.

نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: از آنجایی که متاسفانه خانه احزاب در دولت گذشته با بی‌مهری‌هایی روبه‌رو شد یکی از دغدغه‌های احزاب فعال شدن خانه احزاب است.
محسن کوهکن در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص وعده دیدار وزیر کشور با احزاب که قرار است در روزهای آینده صورت گیرد اظهار داشت: از آنجایی که متاسفانه خانه احزاب در دولت گذشته با بی‌مهری‌هایی روبه رو شد یکی از دغدغه‌های احزاب فعال شدن خانه احزاب است.
نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه خانه احزاب متعلق به حزب خاصی نمی‌باشد، افزود: چنانچه خانه احزاب با مشارکت همه احزابی که قانونی هستند فعال شود زمینه برای همگرایی قانونی و تعامل بین احزاب فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همین که به کمک دولت و مشخصا وزات کشور احزاب فعال شوند و بتوانند در چارچوب قانون و در جهت اهداف نظام تعاملاتی را با هم داشته باشند، امر پسندیده‌ای خواهد بود.

کد N14404