اولین نشست خبری دبیر کل جدید جبهه پیروان سه شنبه برگزار می شود

احزاب و تشکلها

اولین نشست خبری محمدرضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری 26 آذر ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست خبری محمدرضا باهنر دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری سه شنبه هفته جاری در دفتر جامعه اسلامی مهندسین برگزار می شود.

بنابر این گزارش 5 شنبه هفته گذشته در جلسه شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری محمدرضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین به اتفاق آراء جایگزین حبیب الله عسگر اولادی شد .

این اولین نشیت خبری باهنر بعد از دبیرکلی جبهه پیروان خط امام و رهبری است.