گزارش خبری؛

شش وزارتخانه آلمان به SPD می رسد/اشتاین مایر وزیر خارجه جدید آلمان