بیانیه مشترک حزب الله و حزب ناصری لبنان درباره خطرات رژیم صهیونیستی و مزدورانش

آفریقا و خاورمیانه

حزب الله لبنان و حزب ناصری لبنان با صدور بیانیه مشترکی رژیم صهیونیستی را عامل تهدید و بی ثباتی در کشور دانستند و بر ضرورت مصون ماندن عرصه داخلی لبنان و حمایت آن از توطئه ها علیه مقاومت تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، حزب الله و تشکل ناصری لبنان با صدور بیانیه ای بر ضرورت مصون ماندن عرصه داخلی لبنان و حمایت آن از توطئه هایی که خط ملی مقاوم را هدف قرار داده است تاکید کردند.

در این بیانیه مشترک آمده است: رژیم اسرائیل و مزدوران آن تهدید کننده امنیت و ثبات لبنان هستند و به دنبال خدشه وارد کردن به مقاومت و جدا کردن آن از توده حامیان است که این موضوع اقدام جدی را طلب می کند.

حزب الله و تشکل ناصری با اشاره به مشکلات امنیتی در اردوگاه عین الحلوه از نیروهای ملی گرا،اسلامی و فلسطینی خواستند که به این وضع و بی ثباتی امنیتی پایان دهند.