وزیر خارجه ایتالیا هفته آینده به تهران می آید

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه ایتالیا به دعوت ظریف همتای ایرانی هفته آینده برای سفری دو روزه عازم تهران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اما بونینو قرار است بنا بعوت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای سفری دو روزه در روزهای 30 آذر و 1دی ماه به ایران بیاید.

وی در این سفر که در ده سال گذشته بی سابقه است علاوه بر دیدار با همتای ایرانی بارئیس جمهور و رئیس مجلس نیز دیدار خواهد کرد.

ظریف ماه گذشته برای دیداری چند ساعته به رم سفر کرده بود.