نگرانی از سرنوشت 4 بحرینی بازداشت شده از سوی نظامیان آل خلیفه

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از نگرانی ساکنان منطقه بنی جمره درباره ناپدید شدن چهار نفر از بازداشت شدگان پنج روز پس از بازداشت آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: ساکنان منطقه بنی جمره نگرانی شدید خود را از سرنوشت چهار بازداشت شده ابراز داشتند.

این منابع بیان کردند: از زمان بازداشت جعفر،آدم و جمیل الجمری، حسین السعدی و عبدالواحد ابورویس خبری از آنها در دست نیست.

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: حسین السعدی از بیماری رنج می برد و به خدمات درمانی مناسب نیاز است.