منتجب نیا به مهر خبر داد:

لغو نشست های فصلی اعتماد ملی/ اعتماد ملی درغیاب دبیر کل جلسه رسمی نخواهد داشت

احزاب و تشکلها

قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: ما جلسات غیر رسمی داریم و فعلا تا زمانی که دبیر کل حزب رفع حصر نشود، جلسه رسمی نخواهیم داشت.

رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر،در پاسخ به این سوال که چرا نشست فصلی و جلسات حزب بر گزار نمی شود، گفت: ما جلسات غیر رسمی داریم و فعلا تا زمانی که دبیر کل حزب رفع حصر نشود،جلسه رسمی نخواهیم داشت.

وی افزود: حزب اعتماد ملی بسته نشده است اما جلسه رسمی نخواهیم داشت.

این در حالی است که پیش از این مجید گروسی عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی از برگزاری نشست فصلی حزب اعتماد ملی در آذر ماه خبر داده و گفته بود: برگزاری این نشست به کمیته سیاسی محول شده است.

همچنین حق شناس عضو شورای مرکزی اعتماد ملی درباره نشست های حزب متبوعش به یک خبرگزاری گفته است که جلسات فصلی پاییز به دلیل بروز برخی مشکلات برگزار نشد و در صدد هستیم با حل برخی مسائل و مشکلات و اخذ

نظرات اعضا نشست فصلی را در زمستان برگزار کنیم.