شما نظر بدهید/واکنش دستگاه دیپلماسی ایران در قبال رفتارهای اخیر امریکا در موردقرارداد ژنو،چگونه باشد

طی روزهای اخیر ، دولت امریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال و یا تهدید به اجرای آن کرده است.

با توجه به توافق ژنو، که مقرر شده بود چنین اقداماتی علیه ایران متوقف شود، انتظار شما از مسئولان دیپلماسی کشور در برخورد با این رخداد چیست؟

دیدگاه خود را در قالب کامنت بنویسید.

 

1717

کد N13832