روزنامه خبر روی دکه رفت

خبرآنلاین

اولین شماره از دور جدید انتشار روزنامه خبر امروز شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرآنلاین روزنامه خبر در دوازده صفحه روی دکه روزنامه فروشی​ها در دسترس خوانندگان است.

 در بخشی از سرمقاله اولین شماره این روزنامه با تیتر حس خوب «روزنامه» خواندن آمده است: شاید توسعه بی در و پیکردنیای مجازی احیای روش​های دیرین را شیرین تر ساخته است. آن​ها که نمی خواهند اسیر فضای وب شوند و در ناکجا آباد اینترنت سرگردان شده اند دنبال نسخه​ای کاغذی روزنامه ای می​گردند تا آرامش از دست رفته را بازیابند.  خواستگاه انتشار دوباره روزنامه خبر پاسخ به خواسته مخاطبانی است که دوست دارند در کنار آنچه در فضای وب می یابند و می​بینند، حس خوب «روزنامه» خواندن را هم تجربه کنند.

 در بخش دیگری از سرمقاله آمده است: روزنامه خبر مانند گذشته به دور از هیاهو​های سیاسی و جنجال​های رسانه​ای فضایی آرام را می​طلبد که اوضاع سیاسی،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه را ژرف و کنجکاوانه تحلیل و بررسی کند.  روزنامه خبر روش انصاف ، اعتدال و خردورزی را پیش می​گیرد. افراط وتفریط، شلوغ کاری سیاسی و اتهام و انتساب دروغ به این و آن، از جمله رفتارهایی است که سعی می کنیم از آن کناره بگیریم.

در صفحات این شماره، مطلبی در باره انتخاب باهنر به رهبری یکی از تشکلهای اصولگرا، مصاحبه ای با علی مطهری در باره تفاوتهای روحانی و خاتمی و نیز استفاده از فیس بوک،گزارشی در باره "هجوم از سه جناح به توافق ژنو"، مصاحبه اختصاصی با محمد بنا، گزارشی از وضعیت خانه های مجردی اجاره ای در تهران، مشکلات بانکی فراروی تولیدکنندگان و... چاپ شده است.

17219

 

 

کد N13831