احتمال واگذاری وظایف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به وزارت‌خارجه

حقوق بشر,مجلس،,قوه قضائیه,قانونگذاری,وزارت امور خارجه,شورای عالی امنیت‌ملی

همشهری آنلاین: رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، با اشاره به احتمال واگذاری وظایف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به وزارت‌خارجه، گفت: هم‌اکنون ایده و طرحی برای انتقال وظایف این ستاد به این وزارتخانه مطرح است که در آینده نزدیک در این رابطه تصمیم گیری می‌شود.

ایران > قانونگذاری- همشهری آنلاین:
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، با اشاره به احتمال واگذاری وظایف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به وزارت‌خارجه، گفت: هم‌اکنون ایده و طرحی برای انتقال وظایف این ستاد به این وزارتخانه مطرح است که در آینده نزدیک در این رابطه تصمیم گیری می‌شود.

هادی شوشتری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، از احتمال واگذاری وظایف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به وزارت‌خارجه خبر داد و گفت:‌ هم‌اکنون ایده و طرحی برای انتقال وظایف این ستاد به وزارت امور خارجه مطرح است، از این رو همان طور که پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت‌ملی به وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای واگذار شد، قرار است مذاکرات حقوق بشر هم از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه منتقل شود.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، ادامه داد: در صورت تدوین و تأیید نهایی این طرح و ایده، قرار است که هماهنگی‌ها و اقدامات داخلی بر عهده ستاد حقوق بشر قوه قضائیه قرار گرفته و مذاکرات در مجامع بین‌المللی را تیم وزارت امور خارجه برعهده ‌گیرد.