پیشنهاد روحانی در قالب تصویب قطعنامه ای در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت

سیاست خارجی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد گفت: پیشنهاد روحانی در قالب تصویب قطعنامه ای در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ضمن برشمردن اقدامات هیات نمایندگی کشورمان جهت در دستور کار قرار گرفتن پیشنهاد آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری مبنی بر صدور قطعنامه ای در سازمان ملل متحد تحت عنوان "جهان علیه خشونت و افراطی گری" اعلام نمود ، تلاش های نمایندگی جمهوری اسلامی ایران طی دو ماه گذشته جهت اجرایی شدن پیشنهاد رئیس محترم جمهور در قالب مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر "جهان علیه خشونت و افراطی گری" به نتیجه رسید و متعاقب چندین دور مذاکرات و مشورتهای فشرده بعمل آمده در سازمان ملل با نمایندگان کشورهای موثر و گروه های منطقه ای نهایی شد.

یادآوری می شود که رئیس جمهور در جریان سفر به نیویورک و طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل ضمن بر شمردن مشکلات ناشی از سیاستها و رویه های افراطی و خشونتهای ناشی از این امر،  پیشنهاد نمود که جهان علیه خشونت و افراطی گری متحد شود و سازمان ملل در این رابطه پیش قدم شده و از طرق مقتضی اقدام نماید.

خزاعی افزود در این فاصله نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل ضمن تهیه پیش نویس یک قطعنامه، مشورتهای گسترده ای را با سایر اعضا و کشورهای عضو سازمان ملل متحد انجام داد و طی ملاقاتهای متعدد و همچنین برگزاری 5 نشست مشورتی اجماع لازم را در بین اعضا در باره این پیش نویس ایجاد نمود. این پیش نویس قریبا بطور رسمی در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل قرار خواهد گرفت و در نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل برای تصویب مطرخ خواهد شد.