بودجه 93 را دولت چطور بسته است که برخی معترضند/ سخنگوی دولت پاسخ می دهد

در این ویدئو ،محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در خصوص بودجه نویسی و اعتبارات عمرانی که در لایحه دولت در نظر گرفته شده است توضیحاتی ارائه کرده است.

بودجه 93 را دولت چطور بسته است که برخی معترضند/ سخنگوی دولت پاسخ می دهددر این ویدئو ،محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در خصوص بودجه نویسی و اعتبارات عمرانی که در لایحه دولت در نظر گرفته شده است توضیحاتی ارائه کرده است.

 

 

 

توضیحاتی که پاسخی به اعتراض نمایندگان خوزستان و استعفای آنان است.

/27212

 

کد N13637