هشدار حامد کرزای به آمریکا / با ارعاب و تهدید پیمان امنیتی را امضا نخواهم کرد

آمریکا اروپا

رئیس جمهور افغانستان امروز جمعه درباره ارعاب و تهدید کشورش از سوی واشنگتن برای امضای توافق نامه امنیتی با آمریکا هشدار داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "حامد کرزای" که به هند سفر کرده، در اظهاراتی درباره اقدامات آمریکا برای ارعاب افغانستان هشدار داد. 

حامد کرزای در ادامه گفت : با تهديد و ارعاب، توافق نامه امنيتی با واشنگتن را که مجوز حضور هزاران نيروی نظامی آمريکايی پس از سال 2014 در افغانستان را می دهد، امضا نخواهیم کرد.

رئيس جمهوری افغانستان گفت: اگر آنها اين مسئله را به رسميت نمی شناسند، بهتر است آن را به رسميت بشناسند. ما زمانی که احساس اطمينان کنيم که امضای ما صلح و امنيت را به بار آورد، اين توافق نامه را امضا خواهيم کرد.

کرزای که برای سفری سه روزه در هند به سر می برد، اين اظهارات را پيش از ديدار با مانموهان سينگ نخست وزير هند مطرح کرد. این در حالی است که آمریکا امیدوار است تا مقام های دهلی نو، کرزای را متقاعد کنند تا پیمان امنیتی با واشنگتن را امضا کند.

حامد کرزای گفته است این توافق نامه تنها پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آوریل می تواند امضا شود. این موضع وی خشم مقامات و قانونگذاران آمریکایی را برانگیخت و هشدار دادند اگر کرزای این توافق نامه را تا پایان سال امضا نکند ، به طور کامل از این کشور خارج خواهند شد.