حمایت جنبلاط از فرمول حزب الله برای تشکیل دولت جدید لبنان

آفریقا و خاورمیانه

رئیس پارلمان لبنان از حمایت ولید جنبلاط از تشکیل دولت جدید بر اساس فرمول 9-9-6 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های لبنانی، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرده است هیچ راهی جز تشکیل دولت بر اساس فرمول 9-9-6 یا بازگشت به میز گفتگوها وجود ندارد.

بر اساس فرمول 9-9-6 که حزب الله هم خواستار اجرای آن شده است، 9 وزارتخانه به جریان 14 مارس که مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی حاشیه خلیج فارس قرار دارد،و 9 کرسی هم به حزب الله و متحدانش موسوم به جریان هشت مارس و شش وزیر هم به مستقل ها اختصاص می یابد.

بری افزود ولید جنبلاط رئیس جبهه مبارزه ملی بیشتر از دیگر گروهها از فرمول 9-9-6 ضرر می کند، با این حال وی از این فرمول حمایت می کند.

وی خاطر نشان کرد میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان هم مخالف این فرمول نیست، همچنین تمام سلام هم با این فرمول مخالف نیست و معتقدم سلام پیش از بیان موضع خود در خصوص این فرمول، در انتظار نظرات دیگران است.

رئیس پارلمان لبنان در خصوص طرح جریان 14 مارس برای تشکیل دولت بی طرف به دسامبر 2007 اشاره کرد که طرح تشکیل دولت بی طرف مطرح شد، اما در آن هنگام فواد سنیوره رئیس فراکسیون پارلمانی جریان المستقبل آن را نپذیرفت و در پاسخ به بری گفته بود یک شخص بی طرف در لبنان به من نشان دهید.

نبیه بری اصل چرخش پستهای وزارتی یعنی مبادله پستهای وزارتی را به شرطی که فراگیر و کامل و متوازن باشد، تایید کرد .

جریان هشتم مارس به رهبری حزب الله، از فرمول 9-9-6 حمایت می کند، در حالی که جریان 14 مارس به رهبری المستقبل این فرمول را رد کرده است.

از سوی دیگر، خطیبان جمعه شهرهای مختلف لبنان خواستار تشکیل دولت فراگیر ملی شدند.

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان هم تشکیل دولتی که بدون کسب رای اعتماد پارلمان، بخواهد انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند، غیر قابل قبول خواند.

از سوی دیگر تجمع اسلامی مسیحی لبنان هم بر ضرورت تسریع در تشکیل دولت فراگیر تاکید کرد.

خواندنی از سراسر وب