انتقاد روسیه از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران 

ایران در جهان

سخنگوی وزارت  خارجه روسیه امروز جمعه از اقدام آمریکا در اعمال تحریم های جدید علیه چند شرکت ایرانی انتقاد کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، "ماریا زاخاروا" ˈسخنگوی وزارت امور خارجه روسیه دراین خصوص گفت: تصمیم دولت آمریکا مخالف با روح توافقنامه ژنو است.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در ادامه گفت :  بزرگتر کردن فهرست سیاه آمریکایی ممکن است اجرای توافق ژنو را که کاهش رژیم تحریم ها را پیشنهاد می دهد،به طور جدی با پیچیدگی روبرو کند.

کاخ سفید روز گذشته(پنجشنبه)اقدام به اضافه کردن نام 14 شرکت و چند شخص حقیقی خارجی و ایرانی به فهرست سیاه تحریم های ایران به دلیل همکاری با تهران برای دور زدن تحریم های اقتصادی کرد.