اتیوپی ۱۲۰ هزار کارگرش را از عربستان برگرداند

عربستان,اتیوپی,آفریقا

همشهری آنلاین: اتیوپی از آغاز اخراج کارگران مهاجری که به صورت غیرقانونی در عربستان حضور دارند، تاکنون ۱۲۰ هزار نفر را به این کشور بازگردانده است.

جهان > آفریقا- همشهری آنلاین:
اتیوپی از آغاز اخراج کارگران مهاجری که به صورت غیرقانونی در عربستان حضور دارند، تاکنون ۱۲۰ هزار نفر را به این کشور بازگردانده است.

شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، شارون دیمانشه (Sharon Dimanche)، عضو سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) که از اقدام دولت اتیوپی در این زمینه حمایت می‌کند، گفت: ما نیازمند کمک واقعی هستیم. این حقیقتا چالشی بزرگ است که 120 هزار نفر را در کمتر از یک ماه بازگرداند.

وی افزود تاکنون چهار برابر تعدادی که ابتدا انتظارش می‌رفت، از این کشور غنی از نفت به اتیوپی بازگشته‌اند.

دیمانشه گفت: این یک موقعیت اضطراری است. ما باید جان انسان‌ها را نجات دهیم.

به گفته وی، برای این عملیات 9.5 میلیون یورو مورد نیاز است. در مجموع قرار است 150 هزار نفر به اتیوپی بازگردند، در همین حال دولت آدیس آبابا هر بار تخمین خود را در این باره افزایش می‌دهد.

روزانه هزاران نفر از عربستان بازمی‌گردند که بیشترشان شوک‌زده یا بیمار هستند. بسیاری از آنها خبر از سوءاستفاده یا تبعیض علیه خود از سوی کارفرمایان‌شان یا پرداخت نشدن حقوق‌شان خبر می‌دهند.

اتیوپی از اوایل نوامبر تصمیم گرفت کارگران تبعه این کشور را که به صورت غیرقانونی در عربستان سعودی کار می‌کنند، بازگرداند. پیش از این مهلتی هفت ماهه برای ثبت نام این افراد در نظر گرفته شده بود که رعایت نشد.