جنایت هولناک تروریستهای تکفیری در عدرا/ قتل عام اعضای 7 خانواده بی دفاع

آفریقا و خاورمیانه

تروریستهای تکفیری مورد حمایت عربستان و قطر و ترکیه در تازه ترین جنایت هولناک خود، اعضای هفت خانواده را به جرم داشتن اعتقادات دینی مخالف تکفیریها به صورت دسته جمعی اعدام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، تروریستهای جبهه النصره و جیش الاسلام که اخیرا به شهرکارگرنشین عدرا یورش برده اند، به ارتکاب جنایات متعددی در محله ها و منازل دست زده اند که در یکی از هولناک ترین این جنایات، اعضای هفت خانواده دروزی وعلوی را قتل عام کرده اند.

یک منبع محلی به "المرصد سوری المستقل" گفته است افراد مسلح شمار زیادی از غیرنظامیان را به سبب مسائل مذهبی به ویژه در الجزیره التاسعه قتل عام کرده اند و با مثله کردن اجسادشان، سرهای برخی از آنها را قطع کرده و اجساد بی سرشان را در بازار السبت که یک بازار معروف در منطقه است، آویزان کرده اند.

تروریستهای تکفیری همچنین به غارت بسیاری از منازل و مراکز تجاری و موسسات دولتی و سوزاندن آن دست زده اند.

تروریستهای مورد حمایت رژیمهای سعودی، قطر و ترکیه با به گروگان گرفتن شهروندان سوری از آنها به عنوان سپرانسانی استفاده می کنند.

بر اساس این گزارش، تروریستهای همچنین با غارت دهها تن آرد متعلق به مردم عدرا، 9 نفر از کارگران سیلوها را اعدام کرده و سه نفر را سربریدند.

اسامی قربانیانی که تروریستها به طرز وحشیانه ای آنها را قتل عام کردند به این شرح است : إدريس إبراهيم، توفيق مخلوف به همراه اعضای خانواده اش، أبو زكی أحمد الملازم، شرف علی زريق الطبيب، جرج مخول، حمزه أيوب، علاء أبو يونس، أم علی حسن

تروریستهای تکفیری همچنین با پیگرد شهروندانی که از ترس جنایات آنها در مکانهای امن پناه گرفته بودند، بیش از دویست نفر از آنها را جمع کرده و دهها نفر از آنها را به قتل رساندند.