حاشیه های مراسم ختم مادر شهید بروجردی/ پاسخ همسر احمدی نژاد به خبرنگاران