ابوترابی در جمع خبرنگاران:

نمایندگان به پایداری و ایستادگی در حق هسته ای ایران تاکید دارند

احزاب و تشکلها

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به پایداری و ایستادگی در حق مسلم هسته ای ایران تاکید دارند گفت: اگر در ژنو 3 حق هسته ای ایران به رسمیت شناخته شود ما از آن حمایت خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار محمدحسن ابوترابی در حاشیه مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم عسگراولادی در جمع خبرنگاران در خصوص توافقات ژنو گفت: موضوع هسته ای ایران در طول یک دهه گذشته شکل گرفته و تحریمها و تهدیدها در تغییر مواضع مشروع و مبتنی بر قانون ایران تاثیری نداشته است.

وی ادامه داد: ما در چارچوب NPT بر حق طبیعی ایران در غنی سازی و داشتن دانش هسته ای و چرخه کامل هسته ای تاکید داریم و اگر در چارچوب مذاکرات ژنو سه در مسیر حقوق هسته ای ایران گام برداشته شود و حق ایران به رسمیت شناخته شود ما از این مذاکرات حمایت می کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که دولتهای غربی حقوق ایران را به رسمیت نشناسند موضعمان همان موضع قبلی است و نمایندگان به پایداری و ایستادگی در چارچوب حق مسلم ایران تاکید دارند.