عارف از آغاز فعالیت برای مجلس دهم خبر داد

فارس نوشت:

 محمد‌رضا عارف که پس از امضای دفتر یادبود نلسون ماندلا در سفارت جمهوری آفریقای جنوبی با خبرنگاران سخن می‌گفت از تشکیل کارگروهی برای مطالعه و بررسی ایجاد حزب متبوعش خبر داد.

کد N13165