اعتصاب پلیس در آرژانتین و غارت فروشگاهها

شورش گروههایی از مردم در استان های شمال و مرکز آرژانتین، دست کم ۸ کشته و تعداد بیشتری مجروح بر جای نهاده است.

اعتصاب پلیس در آرژانتین و غارت فروشگاههاشورش گروههایی از مردم در استان های شمال و مرکز آرژانتین، دست کم ۸ کشته و تعداد بیشتری مجروح بر جای نهاده است.

 

 

 

اغتشاش از هفته گذشته و در استان مرکزی کوردوبا زمانی آغاز شد که نیروهای پلیس به خاطر بی توجهی دولت به در خواست آنان برای افزایش حقوق دست به اعتصاب زدند. در جریان این اغتشاش فروشگاههای بسیاری به غارت رفت و روزهای سه شنبه و چهارشنبه، موج ناآرامی و غارت به استانهای شمالی آرژانتین نیز گسترش یافت.

در استان شمالی توکومان، مردم در اعتراض به افزایش جرایم و ناامنی در شهرها، دست به تظاهرات زدند، که با خشونت پلیس محلی و استفاده از گاز اشک آور روبرو شد.

در حال حاضر افسران پلیس در ۱۷ استان آرژانتین برای افزایش حقوق خود به اعتصاب در قرارگاههای خود ادامه می دهند و جشن های سی امین سالگرد اعاده دمکراسی در این کشور به خاطر این ناآرامی ها به تعویق افتاده است.

منبع: یورونیوز

5252

 

کد N12945