زیپی لیونی:

توسعه شهرک ها به امنیت اسرائیل آسیب می رساند

آفریقا و خاورمیانه

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که توسعه شهرک ها در کرانه باختری به امنیت این رژیم آسیب می رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، زیپی لیونی وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و مسئول پرونده مذاکرات سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین، "اوری آریل" وزیر مسکن رژیم اسرائیل را به خاطر توسعه شهرک ها باد انتقاد گرفت.

وی شب گذشته با سخنرانی در دانشگاه تل آویو گفت که توسعه شهرک ها در کرانه باختری به روابط خارجی رژیم صهیونیستی با جهان به ویژه در بحث توافقنامه های امنیتی آسیب می رساند.

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی افزود: اصرار بر توسعه شهرک ها باعث نابودی مذاکرات سازش می شود و همچنین به امنیت اسرائیل آسیب می رساند.