الدیار خبر داد:

احتمال سفر "امین الجمیل" به ایران

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه لبنانی از احتمال سفر رئیس حزب الکتائب این کشور به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار چاپ لبنان اعلام کرد که امین الجمیل رئیس حزب الکتائب و از اعضای جریان 14 مارس این کشور احتمالا به ایران سفر خواهد کرد.

این روزنامه در ادامه نوشت که امین الجمیل به دعوت غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در لبنان به تهران سفر خواهد کرد. گفته می شود مقدمات انجام این سفر و تعیین زمان آن در حال انجام است.