سازمان ملل متحد:

طرح انهدام سلاح های شیمیایی هفته آتی اعلام خواهد شد

آفریقا و خاورمیانه

سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرح انهدام سلاح های شیمیایی سوریه هفته آینده منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "مارتین نسیرکی" سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که طرح جامع انهدام سلاح های شیمیایی سوریه 17 دسامبر (26 آذر) ارائه خواهد شد.

وی با بیان این مطلب افزود: سخن گفتن درباره مضمون این طرح که از سوی سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی ارائه خواهد شد زود است.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: طبق جدول زمانی نخست که درباره آن توافق شد، سلاح های شیمیایی سوریه باید تا 5 فوریه به خارج سوریه منتقل شوند. همچنین مواد شیمیایی خطرناک نیز باید تا قبل از اواخر مارس منهدم شوند. 30 ژوئن نیز موعد نهایی نابودی تمامی مواد سمی است.

همچنین "جیرار آرو" رئیس دوره ای شورای امنیت تاخیر در انهدام سلاح های شیمیایی را به دلیل وجود مشکلات فنی و لوجستیک در انتقال سلاح های شیمیایی به خارج از سوریه بعید ندانسته است.